Ga naar de inhoud

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waar wij deze voor gebruiken en hoe we je gegevens beschermen. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Webshop

Als je diensten en producten koopt via de webshop plaatsen we een aantal cookies. Alle uitleg rondom cookies vind je hier: Cookiebeleid – NOORDWOORD

Van elke bestelling bewaren wij de volgende gegevens voor een periode van 7 jaar, gelijklopend aan de wettelijke administratieplicht:

  • Je voor- en achternaam en eventueel je bedrijfsnaam
  • Het volledige verzendadres
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Eventueel de notitie die je bij de bestelling hebt getypt
  • Mits noodzakelijk: telefoonnummer

Betalingen worden uitgevoerd via de betaalmodule van Mollie. Hiervoor moet Mollie BV persoonsgegevens verwerken. Hierop is het privacybeleid van Mollie van toepassing en Mollie is de verwerkingsverantwoordelijke. We raden je aan om het privacybeleid van Mollie door te nemen voordat je van hun betaalmodule gebruik maakt.

Nieuwsbrieven

Voor al onze mailinglijsten geldt dat je e-mailadres alleen met je voorafgaande toestemming en ‘dubbele opt-in’ wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere mail die we naar een mailinglijst sturen, bevat een link waarmee je je direct kunt afmelden. Voor de verzending gebruiken we de plug-in MailPoet. Hierop is het privacybeleid van Mailpoet van toepassing.

Gebruiksstatistieken website (cookies)

Als je de website van NOORDWOORD bezoekt, plaatsen we een aantal cookies. Alle uitleg rondom cookies vind je hier: Cookiebeleid – NOORDWOORD

Deze cookies gebruiken we om jouw gedrag op de website -anoniem- te analyseren. Met de analyse kunnen we de technische werking en het gebruiksgemak van de website verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen met derden

We verstrekken je persoonsgegevens nooit aan derden als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt. De uitzonderingen hierop zijn:

  • als we voor een verstrekking aan derden vooraf expliciet je toestemming vragen; of
  • als we hiertoe wettelijk zijn verplicht

NOORDWOORD netwerk

NOORDWOORD heeft een spilfunctie in de Noordelijke letteren. We onderhouden een literair netwerk van de beste schrijvers en dichters uit het Nederlandse (en af en toe internationale) taalgebied en van jonge, regionale literatuurtalenten. Dit netwerk zetten we in om vernieuwing en uitwisseling tussen makers te stimuleren en om relevante schrijvers en dichters uit te nodigen voor onze programma’s.

NOORDWOORD verwerkt je persoonsgegevens, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij vragen de volgende gegevens van jou: voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, eventuele zakelijke contactgegevens zoals bedrijfsnaam en functie. Het is niet verplicht je adres en woonplaats te delen.  We bewaren je gegevens zolang jij actief bent in de literaire sector, of zodra jij je toestemming intrekt. Deze gegevens bewaren we op onze eigen NOORDWOORD-server, welke beheerd wordt door Biblionet. Daarnaast maken we gebruik van het e-mailprogramma Vevida. Hierin staan e-mailadressen opgeslagen van personen waarmee wij contact hebben gehad.

Fotografie en video

Bij sommige bijeenkomsten en evenementen van NOORDWOORD maken wij foto’s en video-opnames. Deze kunnen gepubliceerd worden op onze website, sociale media en drukwerk. Wij vermelden bij aanvang van het evenement of er opnames gemaakt zullen worden. Je kunt bij een van onze medewerkers aangeven wanneer je liever niet in beeld wilt verschijnen. Bij deelname van minderjarigen vragen wij schriftelijk toestemming van de ouders voor het gebruik van beeldmateriaal. Ook achteraf is het nog mogelijk bezwaar te maken tegen het gebruik van het beeldmateriaal. Wil je liever dat we een foto of video waarin je bent te zien verwijderen? Laat ons dit weten via contact@noordwoord.nl en vermeld de url waar je de media hebt aangetroffen, dan verwijderen wij het zo snel mogelijk.

Je rechten

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je onder andere recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je verzamelen en deze in bepaalde gevallen aan te passen of te laten verwijderen. Ook kan je in bepaalde gevallen ons verzoeken om ons gebruik van je gegevens te stoppen of ons verzoeken om je gegevens in een machine readable formaat te verstrekken.

Om je rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail of post een verzoek sturen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website over je rechten van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig acht. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Onze contactgegevens

Vragen over onze privacyverklaring of wil je één van je rechten uit de AVG uitoefenen? Neem dan contact met ons op. Per post: Viaductstraat 3 – 15, 9725 BG Groningen. Per mail: contact@noordwoord.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.