Ga naar de inhoud

Simon van der Wal over ‘Traditie in vernieuwing – het opleiden van (geschiedenis)leraren


Godert Walter

Walter's Bookshop

Oude Kijk in 't Jatstraat 10, Groningen


di, 06 feb. - 20.00


Op dinsdag 6 februari is Simon van der Wal te gast in Walter’s Bookshop om te spreken over zijn proefschrift ‘Traditie in vernieuwing – Het opleiden van (geschiedenis)leraren: beleid en praktijk, 1963-1998’. Eind vorig jaar promoveerde van der Wal op dit onderwerp en hij zal deze avond worden geïnterviewd door Eelko Hooijmakers, rector en praktiserend geschiedenisdocent aan het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden. De avond begint om 20 uur en vanwege de beperkte ruimte is reservering van tevoren gewenst: info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of in een van onze beide winkels.

‘De opleiding van (geschiedenis)leraren (1963-1998)’

Het onderwijsbeleid wordt vormgegeven door bestuurders en mensen uit het werkveld. Welke belangen behartigden deze partijen en welke invloed hadden zij op het beleid en de hervorming van de opleidingspraktijk? Op deze vragen geeft het onderzoek van Simon van der Wal een antwoord.

Nederland kent een rijke traditie in onderwijsvernieuwing. De lerarenopleiding fungeerde daarbij steeds als breekijzer. Dat gebeurde ook bij de hervormingen van de Mammoetwet (1963). Zo vonden bewindslieden de aloude mo-opleiding te weinig praktijkgericht; deze had voor hen afgedaan. Bovendien stonden in het roerige politiek-maatschappelijke bestel van de jaren zestig en zeventig traditionele ideeën over opvoeden en onderwijs onder druk en probeerden progressieve politici en onderwijshervormers via onderwijs kansenongelijkheid te bestrijden. Er bestonden dan ook hoge verwachtingen ten aanzien van de onderwijsvernieuwing die een nieuwe lerarenopleiding, de nlo, teweeg moest brengen, bijvoorbeeld ten behoeve van de middenschool. De vraag was echter hoever de overheid kon gaan met ideologisch geladen onderwijsbeleid. Het bepalen van de koers ging dan ook niet zonder slag of stoot.

De strijd om vernieuwing, die nog altijd voortduurt, draait vooral om de vraag naar het soort op te leiden leraar, een breed inzetbare leraar-begeleider voor vakoverstijgend onderwijs met een accent op leren leren, dan wel een schoolvakspecialist die vakspecifieke kennis en vaardigheden overdraagt. Het proefschrift volgt deze strijd in de periode 1963-1998 voor de opleiding van geschiedenisleraren en richt zich op twee groepen: bestuurlijk-institutionele actoren, zoals parlementariërs, bewindslieden en directies van hogescholen en lerarenopleidingen, en professioneel bij de opleiding betrokken actoren, zoals pedagogen, onderwijskundigen, vakdidactici, vakdocenten en leraren in het voortgezet onderwijs. Opleiders, bestuurders en beleidsmakers die zich het hoofd breken over een dalend onderwijsniveau en het lerarentekort, kunnen er als ‘leergeschiedenis’ aanknopingspunten in vinden bij het zoeken naar oplossingen voor deze problemen.

Het proefschrift is hier te downloaden: https://hdl.handle.net/(…)ae-b33d-255d26a9ddb5

Datum: dinsdag 6 februari 2024

Plaats: Walter’s Bookshop, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 10
Aanvang 20,00, inloop vanaf 19.45 uur
Aanmelding onder info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of in een van onze beide winkels.
Toegang: gratis