Ga naar de inhoud

Ragini Werner presents ‘Becoming Janice’


Godert Walter

Walter's Bookstore

Oude Kijk in 't Jatstraat 10, Groningen

0,-


ma, 06 mei - 20.00


On Monday, May 6, author Ragini Werner will be at Walter’s Bookshop to present her second book ‘Becoming Janice’, a poignant tale of a search for love. Just as Ragini Werner’s previous book, Revealing Philippa, drew acclaim for breaking the confines of conventional sapphic romance, this new book offers another compelling story of one queer woman’s journey to emotional maturity.

Due to limited space, please reserve in advance: info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 or at either of our stores.

Op maandag 6 mei is schrijfster Ragini Werner te gast in Walter’s Bookshop. Ze presenteert dan haar tweede boek ‘Becoming Janice’, een aangrijpend verhaal over een zoektocht naar liefde. Net zoals Ragini Werners vorige boek, Revealing Philippa – geprezen voor het doorbreken van de grenzen van de conventionele lesbische romantiek- biedt dit nieuwe boek opnieuw een meeslepend verhaal over de reis van een queer vrouw naar emotionele volwassenheid.

Vanwege de beperkte ruimte wordt u verzocht van tevoren te reserveren: info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of in een van onze beide winkels.

Becoming Janice – the book

Newly arrived in London, bereft Janice is looking to fill the void left by her first lover, Ariel, and cautiously makes friends with Kobus. When he ruins their friendship, she escapes the tragic consequences by running away to Amsterdam. There she finds a lovable ally in Colin, who is making the most of the city’s exciting gay scene. When Janice falls deliriously in lust with the glamorous Hannah, she is unprepared for the inevitable heartbreak. But kind-hearted Kate is there to pick up the pieces and at long last Janice seems to have found her perfect match—and a reason to stop running and accept responsibility for herself.

Becoming Janice – het boek
De beroofde Janice is net aangekomen in Londen en probeert de leegte op te vullen die haar eerste minnaar, Ariel, heeft achtergelaten, en sluit voorzichtig vriendschap met Kobus. Als hij hun vriendschap verpest, ontsnapt ze aan de tragische gevolgen door naar Amsterdam te vluchten. Daar vindt ze een lieve bondgenoot in Colin, die deel uitmaakt van de opwindende homoscene van de stad. Wanneer Janice dolverliefd wordt op de glamoureuze Hannah, is ze niet voorbereid op het onvermijdelijke liefdesverdriet. Maar de goedhartige Kate is er om haar daarover heen te helpen en eindelijk lijkt Janice haar perfecte match te hebben gevonden – en een reden om te stoppen met vluchten en de verantwoordelijkheid voor zichzelf te aanvaarden.

The author about herself:
My name is Ragini and I live in a rose-clad cottage in a cozy little village in the far north of the Netherlands with my cheeky little dog Chino, short for Cappuccino (guess my favorite brew). I grew up in Aotearoa / New Zealand which is why I love living here: that grand vista beyond my garden reminds me of the wide open space of NZ. Although I was born Dutch, as a late arrival to NL I’ll never be as Dutch as my passport says I am.
Anyway, I’ve been writing since the year dot, stories that I’ve been lucky to have published all over the place, and for years I worked as a journalist in Amsterdam, editing the magazine Elsevier Science World. After that, I set up NEEDSer and subsequently published Revealing Philippa. Besides writing for fun (I’m not giving up the day job), I coordinate a local Writers Club. And go for long walks with little Chino in the lovely Dutch landscape.
If you’re wondering how to say my name, it’s with a hard ‘g’ as in reggae, which funnily enough derives from the same source. Ragini has nothing to do with regina, Latin for queen. It means melody in Sanskrit and is the feminine of raga, the name of the music made famous by Ravi Shankar, sitar guru to George Harrison of The Beatles, and father of Norah Jones.

De auteur over zichzelf:
Mijn naam is Ragini en ik woon in een met rozen versierd huisje in een gezellig dorpje in het uiterste noorden van Nederland met mijn brutale hondje Chino, een afkorting van cappuccino (denk dat mijn favoriete brouwsel is). Ik ben opgegroeid in Aotearoa / Nieuw-Zeeland en daarom woon ik hier graag: dat weidse uitzicht vanuit mijn tuin doet me denken aan de grote open ruimte van Nieuw-Zeeland. Hoewel ik als Nederlander geboren ben, zal ik als laatkomer in Nederland nooit zo Nederlands zijn als mijn paspoort zegt.
Hoe dan ook, ik schrijf sinds jaren verhalen die ik gelukkig overal heb kunnen publiceren, en jarenlang heb ik als journalist in Amsterdam gewerkt als redacteur van het tijdschrift Elsevier Science World. Daarna heb ik NEEDSer opgezet en vervolgens Revealing Philippa gepubliceerd. Naast schrijven voor de lol (ik geef mijn dagelijkse baan niet op), coördineer ik een plaatselijke Schrijversclub. En maak lange wandelingen met de kleine Chino door het mooie Nederlandse landschap.
Als je je afvraagt ​​hoe je mijn naam moet uitspreken: het is met een harde ‘g’ zoals in reggae, die grappig genoeg uit dezelfde bron komt. Ragini heeft niets te maken met regina, Latijn voor koningin. Het betekent melodie in het Sanskriet en is het vrouwelijke van raga, de naam van de muziek, beroemd gemaakt door Ravi Shankar, sitargoeroe van George Harrison van The Beatles, en vader van Norah Jones.