Ga naar de inhoud

Noorderzon: Kwetsbare mens, kwetsbare natuur

HOOP


Noorderzon

Noorderzon

Pollux, Noorderplantsoen, Groningen

8,-


do, 17 aug. - 19.00


Esther Turnhout & Janna Bystrykh i.s.m. Platform GRAS

Hoop, als tegengif – we hebben het hard nodig. Als samenleving staan we voor zulke grote opgaven, dat we al snel niet meer weten waar we moeten beginnen. Met goede verhalen en bezielde gesprekken bieden duo’s die elkaar niet of nauwelijks kennen tegengif voor de sluimerende dreiging van apocalyptische scenario’s.

Kwetsbare natuur, kwetsbare mens

In deze eerste aflevering zoeken Esther Turnhout en Janna Bystrykh naar hoopvolle perspectieven op de kwetsbare natuur en de kwetsbare mens. Als prominent wetenschapper gooide Esther Turnhout hoge ogen op de VN-top over biodiversiteit met een bijdrage over de samenhang tussen biodiversiteitsverlies, klimaatproblemen en sociaal-economische ongelijkheid. Janna Bystrykh is architect en onderzoeker, met veel ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van complexe stedelijke projecten en projecten over landschapstransformatie. Sinds januari 2022 is ze hoofd van de masteropleiding Architectuur, aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam, waar ze leidinggeeft aan de ontwikkeling van een klimaatgericht curriculum voor architectuur.