Ga naar de inhoud

Lotte Jensen: De ene ramp is de andere niet


Studium Generale Groningen

Academiegebouw

Broerstraat 5, Groningen

4,-


di, 24 sep. - 20.00


Rampen zijn bepalend geweest voor de geschiedenis van Nederland. Denk aan de Kerstvloed (1717), de Watersnoodramp (1953) of de vuurwerkramp van Enschede (2000). Deze en andere ‘nationale rampen’ zijn verankerd in ons collectieve geheugen. Behalve veel verdriet, brengen ze vaak onbedoeld ook wat anders: een groot gevoel van saamhorigheid. Historisch letterkundige Lotte Jensen onderzoekt hoe dat kan. Hoe hebben mensen door de eeuwen heen op rampen gereageerd? Waar putten mensen hoop uit, waar vechten ze tegen? In haar nieuwste boek, Rampen. Een nieuwe geschiedenis van Nederland laat Jensen zien hoe rampen de Nederlandse samenleving hebben veranderd. Ze zal specifiek stilstaan bij de rol van rampen bij nationale en regionale identiteitsvorming: ze kunnen verbroederen, maar ook tot polarisatie leiden.

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de rol van cultuur bij rampen en identiteitsvorming. Recente boeken van haar hand zijn Napoleons nalatenschapSporen in de Nederlandse samenleving (2020), Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis (2022) en Rampen. Een nieuwe geschiedenis van Nederland (2024).