Ga naar de inhoud

‘Het open woord’ van Lidija Tsjoekovskaja

Met vertaalster Emma de Klerk, Niko Koers en Elka Agostón


Godert Walter en Uitgeverij AA Hoogteiling

Walter's Bookshop

Oude Kijk in 't Jatstraat 10, Groningen


do, 02 nov. - 19.30


Op donderdag 2 november organiseren we in samenwerking met Uitgeverij AA Hoogteiling een avond rond de Russische schrijfster Lidija Tsjoekovskaja (1907-1996). De avond vindt plaats in Walter’s Bookshop, de Oude Kijk in ‘t Jatstraat 10 en begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45. Vanwege de beperkte ruimte wordt u verzocht van tevoren te reserveren onder info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of in een van onze beide winkels.


Aanleiding voor deze avond is de recente publicatie van Het open woord in vertaling van Emma de Klerk.

Programma
Het programma ziet er op moment van schrijven als volgt uit (wijzigingen voorbehouden):

– Inleiding door Gerrit Jolink over Lidia Tsjoekovskaja, De Schrijversbond en Het open woord.
– Emma de Klerk over het vertalen van Het open woord
– Emma de Klerk lees het hoofdstuk Het laatste woord voor, Tsjoekovskaja’s verdedigingsrede bij haar uitsluiting van De Schrijversbond.
 -Uitgever Niko Koers vertelt over zijn uitgeefavontuur met een Russische agent ten tijde van de inval in Oekraïne.

– Tevens aanwezig is dr. Elka Agostón die nader in zal gaan op het belang van Lidija Tsjoekovskaja, 

Het boek

Na als student in de jaren twintig van de vorige eeuw te zijn gearresteerd en verbannen werkte Lidija Tsjoekovskaja enige jaren als redacteur bij een uitgeverij van kinderboeken. Naar aanleiding van de arrestatie en – naar later bleek – moord op haar echtgenoot schreef zij midden in die tijd van repressie de beklemmende roman Sofia Petrovna/Het verlaten huis. Nadat Tsjoekovskaja het haar had voorgelezen zei de dichter Anna Achmatova hierover: ‘Ieder woord ervan is waar.’ Haar tweede roman, Duik in de diepte, is gesitueerd in 1949 toen een nieuwe golf van vervolging en antisemitisme werd ingezet. 

Na het einde van de dooi onder Chroestsjov verzette zij zich openlijk tegen het opnieuw intredende repressieve klimaat van leugenachtigheid, manipulatie en zwijgen. In 1974 werd zij uit de Schrijversbond gezet. De transcriptie van haar verdedigingsrede is in het boek opgenomen. 

Wie is deze vrouw, door Solzjenitsyn omschreven als ‘een sieraad voor de Sovjetliteratuur’? De frisheid, kracht en de literaire kwaliteit van haar open brieven rechtvaardigen deze vertaling en publicatie, en daarmee de hernieuwde aandacht voor haar werk.

Enkele fragmenten uit Women’s Works in Stalin’s Time van Beth Holmgren duiden vanuit een feministisch perspectief het belang, de werkwijze en de bijzondere plaats die vrouwen, zoals Lidija Tsjoekovskaja, in de Sovjetliteratuur innemen. 

Klik hiervoor nadere informatie over Lidija Tsjoekovskaja

Klik hier voor meer informatie namens uitgevrij AA Hoogteiling.

Datum: donderdag 2 november 2023

Plaats: Walter’s Bookshop, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 10

Aanvang: 19.30 uur (inloop 19.15 uur)

Toegang: Vrijwillige bijdrage

Gaarne reserveren onder info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of in een van onze beide winkels.