Ga naar de inhoud

Broodje met Henny Groenendijk

over ‘Het Pernisse Hoofd. Een kleine mentaliteitsgeschiedenis’


Culturele Raad Haren

Ons Centrum

Kerkstraat 2b, Haren

7,-


do, 30 nov. - 12.00


Emeritus hoogleraar aan de Groninger Rijksuniversiteit Henny Groenendijk dook in zijn familieverhalen die speelden in de delta van de Maas en de Rijn. Het gaat over vissers, eilanders, die in hun directe omgeving grote veranderingen meemaakten en daar uiteindelijk in berustten. Een verhaal over beugvissers uit Pernis, die de nabij gelegen overslaghaven Rotterdam zagen groeien en groeien. Op donderdagmiddag 30 november is Henny Groenendijk te gast en vertelt hij over het ontstaan van deze familiekroniek en wat dat met hem zelf deed. Hij doet dat tijdens het eerstvolgende ‘Broodje met …’ in Ons Centrum (12.00-13.00 uur) aan de Kerkstraat 2b in Haren.

Henny Groenendijk, destijds verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie en woonachtig in Noordlaren, verhaalt over zijn ontmoeting met de Oudheidkamer Pernis, eind jaren negentig. Die werkte als aanjager om alle losse familieverhalen, familiestukken en documentatie over de voorbije zeevisserij uiteindelijk in boekvorm te gieten: ‘Het Pernisse Hoofd. Een kleine mentaliteitsgeschiedenis’. De lotgevallen van de Pernisse beugvissers Harmens en zijn zoon Albert aan wie de Rotterdamse expansie niet voorbijging, vormen de rode draad. Hun levens spelen zich af tussen 1850 en 1944 en staan in het teken van de veranderingen die zich na de eeuwwisseling langs de Maasmond voltrekken. Hoe een jonge zeeofficier in 1879 bij het Pernisse vissersvolk de kiem ontdekt voor een vaderlands reveil als zeevarende natie, maar zijn plan met hen nooit zal verwezenlijken. Hoe de godsvrucht het richtsnoer van de zeevissers blijft, ook als ze definitief aan land komen. Hoe de Tweede Wereldoorlog bijdraagt aan de legendevorming rond een van hen.

De vissershaven van Pernis en de overslaghaven Rotterdam waren slechts een halve eeuw en luttele kilometers van elkaar verwijderd. Maar de afstand tussen de Pernisse beugvisserij en de aanzwellende wereldhaven had niet groter kunnen zijn. De beugtechniek, traditioneel en technisch uitontwikkeld, bracht zeevissers voort die moed verenigden met ootmoed, eigenschappen die rederijen wisten te waarderen. De Rotterdamse haven vroeg vooral om handen en trok werkvolk van heinde en verre aan.

‘Broodje met …’ is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren en boekhandel Boomker.

Entree: € 7,00, inclusief voorverpakte broodjes en (karne)melk

Aanmelden tot 28 november kan alleen maar via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN; men kan alleen per pin betalen bij binnenkomst.