Ga naar de inhoud

Boekpresentatie Folkert Sierts

'Traainraaize/Reise mit der Bahn'


Walter's Bookshop

Walter's Bookshop

Oude Kijk in 't Jatstraat 10, Groningen

0,-


di, 20 jun. - 20.00


Op dinsdag 20 juni is Folkert Sierts te gast in Walter’s Bookshop om zijn dichtbundel ‘Traainraaize/Reise mit der Bahn’ te presenteren. Zoals de titel al verraadt, is het een tweetalige bundel met gedichten in het Gronings en het Duits. De avond begint om 20 uur en de toegang is gratis. Wel wordt u verzocht om van tevoren te reserveren: in de winkel, onderinfo@godertwalter.nlof telefonisch op 050 312 25 23.

FOLKERT SIERTS 

Folkert Sierts – geb. in Winsum (Groningen) 1948 – lebt und arbeitet in der Stadt Groningen. Er studierte an der Kunst Akademie Minerva und an der Reichsuniversität Groningen. Seit 1979 arbeitet er als bildende Künstler. Ab 2002 dichtet und schreibt er in der Groninger Sprache (Grunnegers) und ab 2009 entstehen Gedichte und Erzählungen auf Deutsch.Er arbeitet bereits jahrelang auf dem Gebiet der abstrakten Fotografie. Gesammeltes Bildmaterial wird analog und digital verarbeitet. Es ist ein Spiel mit den Möglichkeiten der Technik und der Bildelemente. Er versucht In seiner Poesie und Erzählungen ähnlich zu seiner Fotografie zu arbeiten. Es ist die gleiche, spielerische Art des Verfahrens. Im Unterschied zur Fotografie stehen seine Gedichte viel näher an der täglichen Realität. Er dichtet über die Liebe, die Natur, die Sprache, die Zeichen … Bilder werden aus seinen Erlebnissen, Träumen, der Bibel, der Kunst, der Kunstgeschichte entnommen. Und manchmal entsteht da aus seinem Herzen plötzlich einiges Spontanes.

Folkert Sierts – Wìnzum (Grunnen) 1948 – leeft en waarkt ien Stad. Studaaierde aan Akkedemie Minervoa en Rieks Universiteit Grunnen. Sunt 1979 beeldend kunstenoar, sunt 2002 dichter en schriever ien t Grunnegers en sunt 2009 ontstoan der gedichten en verhoalen ien t Duuts.
Al veule joaren laank is zien waarkterrraain de abstrakte fotogroafie. Beeldmaterioal wort bienkanderzammeld. Dat din vervolgens anoaloog en digitoal bewaarkt wort. t Is speulen mit meugelkhaiden van techniek en beeldeleminten.

Ien zien gedichten pebaaiert hai krekt zoas ien zien fotogroafie op zien aigen speulse waarkwieze aan loop te wezen. Ien vergelieken mit zien fotogroafisch waark stoan zien gedichten veul stoever bie aaldoagse waarkelkhaid. Onnerwaarpen binnen: laifde, noatuur, toal, taikens … Beelden worren laind oet wat der zo beleeft en zigt, zien dreumen, biebel, kunst, kunsthistorie. En sumtieds kin der oet zien haart zo moar wat spontoans ontstoan.

Folkert Sierts – Winsum (Groningen) 1948 – leeft en werkt in de stad Groningen. Studeerde aan de Academie Minerva en de Rijks Universiteit Groningen. Sinds 1979 is hij beeldend kunstenaar. Vanaf 2002 dichter en schrijver in het Gronings en vanaf 2009 ontstaan er gedichten en verhalen in het Duits.

Reeds vele jarenlang is zijn werkgebied de abstracte fotografie. Hij verzamelt beeldmateriaal, dat vervolgens analoog en digitaal wordt bewerkt. Het is spelen met de mogelijkheden van de techniek en de beeldelementen.

In zijn gedichten probeert hij op dezelfde wijze als in zijn fotografie bezig te zijn, en wel op zijn eigen speelse manier van werken. In vergelijking met zijn fotografisch werk staan zijn gedichten veel dichter bij de dagelijkse werkelijkheid. Zijn onderwerpen zijn: liefde, natuur, taal, tekens … Beelden worden ontleend aan wat hij zo beleeft en ziet, zijn dromen, de bijbel, de kunst, de kunstgeschiedenis. En soms kan er zo maar iets spontaans uit zijn hart ontstaan.

Klik hier voor zijn website.

Datum: dinsdag 20 juni  
Plaats: Walter’s Bookshop, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 10
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.45 uur)
Toegang: Gratis
U kunt een plaats reserveren via info@godertwalter.nl of onder 050 312 25 23