Ga naar de inhoud

Aletta Jacobs Lezing

Roline Redmond en Charlotte Wekker


Studium Generale Groningen

Academiegebouw

Broerstraat 5, Groningen

4,-


di, 07 mrt. - 20.00


De voormoeders van Roline Redmond waren feministen zonder dat ze wisten wat dat inhield. Waarom is hun verhaal zo belangrijk? In haar boek De Doorsons vertelt Redmond het verhaal van haar eigen tot slaven gemaakte familie via de lijn van de matriarchen – haar Afro-Surinaamse voormoeders. ‘De vrouwen in deze slavenfamilie waren de overlevers: plichtsgetrouw, vindingrijk en veerkrachtig. Vrouwen die de belichaming waren van het woord feminisme, zonder dat zij het konden uitspreken, laat staan schrijven’.

Redmond, die zelf actief geweest is in de zwarte en migrantenvrouwenbeweging, neemt ons tijdens deze Aletta Jacobs Lezing mee in het verhaal van haar voormoeders, deze feministen ‘avant la lettre’. Waarvoor streden zij, eertijds in Suriname en later in Nederland? Waarom stuitten de Surinaamse en Antilliaanse feministen in de jaren tachtig en negentig op grote weerstand in Nederland? 

Coreferent is Charlotte Wekker. Voor haar boek Het was maar een grapje nam ze interviews af onder studenten van kleur. Het trof haar hoe zij zich benadeeld en achtergesteld voelen ten opzichte van studenten die hun roots dichterbij hebben liggen. Ze gaat als coreferent in op wat de effecten van slavernijverleden zijn in het hedendaagse Nederlandse onderwijs en andere sectoren.

Roline Redmond studeerde Culturele Antropologie, Spaans, Tekstwetenschap en Journalistiek. In 1981 plaatste zij met haar doctoraalscriptie, die deels in boekvorm verscheen – Het beeld van zwarte mensen in kinderboeken – het onderwerp op de agenda. Kinder- en schoolboeken werden geleidelijk aangepast. Haar proefschrift (1993) is een literair-culturele analyse van Astrid Roemers roman Over de gekte van een vrouw. Momenteel verricht zij onderzoek naar maatschappelijke kwesties op het gebied van diversiteit en de positie van vrouwen, en schreef daarover in een twintigtal publicaties.

Charlotte Wekker is senior docent en onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen. Ze is gespecialiseerd in het aangaan van de dialoog in complexe situaties waarin ongelijke kansen op grond van kleur ervaren worden. Zij is een veelgevraagd spreker, gespreksleider, trainer en coach. 

Aletta Jacobs en de Aletta Jacobs Lezing
In 1871 werd Aletta Jacobs (1854-1929) als eerste vrouwelijke student toegelaten tot de universiteit. Zij studeerde geneeskunde en promoveerde op 8 maart 1879. Sinds 1982 organiseert Studium Generale de Aletta Jacobs Lezing als eerbetoon aan haar persoon en haar werk. 

Na afloop is De Doorsons verkrijgbaar in de stand van Van der Velde Boeken en zal Redmond signeren.