Ga naar de inhoud

  Aanmeldformulier stadsdichterverkiezing

  Je mag jezelf of iemand anders aanmelden tot 15 november 2023

  Deze aanmelding is voor

  Inzender

  Stadsdichter kandidaat

  Motivatie

  Schrijf hieronder waarom deze kandidaat een goede stadsdichter zou zijn.


  Biografie

  Plaats hieronder een korte biografie met informatie over de kandidaat, zoals optredens en/of publicaties die hij op zijn naam heeft staan.


  Drie gedichten

  We ontvangen graag drie gedichten die een afspiegeling vormen van het werk van de kandidaat. Dit kan ook een url zijn naar een boek, gedicht, video, etc.