Ga naar de inhoud

  Aanmelden stadsdichter verkiezing

  Je mag jezelf of iemand anders aanmelden tot 15 november 2023

  .

  Deze aanmelding is voor

  .

  Inzender

  .

  Stadsdichter kandidaat

  .

  Motivatie

  Schrijf hieronder waarom deze kandidaat een goede stadsdichter zou zijn.


  .

  Biografie

  Plaats hieronder een korte biografie met informatie over de kandidaat, zoals optredens en/of publicaties die hij op zijn naam heeft staan.


  .

  Drie gedichten

  We ontvangen graag drie gedichten die een afspiegeling vormen van het werk van de kandidaat. Dit kan ook een url zijn naar een boek, gedicht, video, etc.