Ga naar de inhoud
zaterdag 23 oktober, 2021

Poëzievespers: “In gedichten kunnen mensen iets herkennen waar ze zelf geen woorden voor hebben.”

Zondag 24 oktober 2021 vindt er een poëzievesper plaats in de Martinikerk. De werkgroep Schoonheid met een ziel, die meerdere activiteiten in stadse kerken organiseert, pakt de draad weer op na een lang coronajaar. Marian Knigge – Van der Schors is al vanaf het begin bij de poëzievespers betrokken. “In gedichten kunnen mensen iets herkennen waar ze zelf geen woorden voor hebben”

“In deze vesper komen twee gedichten van Alexis de Roode aan bod. De dienst heeft de vorm van een vesper, het traditionele avondgebed. Het is een uur voor jezelf met ruimte voor stilte en voor wat onzegbaar is. Op zondagen om 17:00 uur organiseert Schoonheid met een ziel meerdere dingen: zo hebben we jazzvespers, maar ook cantatediensten en evensongs (gezongen avondgebed). Vanaf januari gaan we ook vespers rondom beeldende kunst organiseren.”

“Net als bij andere kunstvormen kunnen mensen in gedichten iets herkennen waar ze zelf geen woorden voor hebben. Gedichten kunnen ook op een scherpe, heel compacte manier maatschappelijke problemen aan de orde stellen. Juist het compacte ervan dwingt je tot nadenken en misschien tot stellingname. Dat is, denk ik met de gedichten van Alexis de Roode het geval.”

“Tijdens de vesper zal Schepping, week 2 ter sprake komen. Het gedicht refereert heel nadrukkelijk aan het scheppingsverhaal zoals dat in de bijbel verteld wordt. Als lezer ben jij door dit hedendaagse verhaal gedwongen na te denken over hoe jij in het leven staat. In die zin kan poëzie eenzelfde functie verrichten als Bijbelteksten zoals de psalmen. In de vesper zullen we ook psalm 8 gebruiken.”

“De selectie van de gedichten doen we met een klein groepje. Vaak kiezen we een thema zoals levensfases, seizoenen of een bepaald gedicht dat ons aanspreekt. Zelf geeft het ons ook nieuwe inzichten. Zo wilden we een keer een gedicht van Rutger Kopland gebruiken, maar na lezing ontstond er juist een idee voor een nieuw thema.”

De poëzievesper in de Martinikerk begint zondag 24 oktober om 17 uur. De voorganger is Tiemo Meijlink. 28 november is er weer een poëzievesper en in het nieuwe jaar worden er wederom poëzievespers georganiseerd.

Voor meer informatie: zie schoonheidmeteenziel.nl.

Maarten Praamstra

Foto: Les Hamilton

Poëzievespers: “In gedichten kunnen mensen iets herkennen waar ze zelf geen woorden voor hebben.”