Ga naar de inhoud
donderdag 13 oktober, 2022

Kaarten Van der Leeuw-lezing nu verkrijgbaar

Susan Neiman, Alicja Gescinska en Johan Fretz

Vrijdagmiddag 4 november vindt in de Martinikerk de veertigste editie van de Van der Leeuw-lezing plaats. De Amerikaanse filosoof Susan Neiman tekende voor de lezing met als titel ‘Left is not woke’. Als co-referenten zullen de schrijvers Alicja Gescinska en Johan Fretz aantreden. Gratis tickets voor de lezing zijn online te bestellen.

Volgens Neiman hebben velen die zichzelf als links beschouwen, de filosofische ideeën losgelaten die cruciaal zijn voor elk links standpunt: een verbintenis tot universalisme, een geloof in de mogelijkheid van vooruitgang, en een stevig onderscheid tussen macht en rechtvaardigheid. Deze ideeën zijn met elkaar verbonden en hebben hun wortels in de veel verguisde Verlichting. Want de gangbare opvatting heden ten dage is dat de Verlichting racistisch, eurocentristisch en kolonialistisch was.

In haar lezing zal Alicja Gescinska pleiten voor een kwalitatief debat en zoekt zij naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen we het debat uittillen boven de gemakzuchtige labels? Johan Fretz zal pleiten voor een nieuw verhaal met als kern het terugkapen van een verloren waarde: fundamentele vrijheid.

De Van der Leeuw-lezing is gratis toegankelijk en tickets zijn via de website van de organisatie verkrijgbaar. Het programma in de martinikerk begint om 16.30 uur en is rond 18.00 uur afgelopen. Informatie over de sprekers en eerdere lezingen zijn te vinden op vanderleeuwlezing.nl.

Foto Susan Neiman | Dominic Bonfiglio

Kaarten Van der Leeuw-lezing nu verkrijgbaar