Ga naar de inhoud

Ronelda S. Kamfer

Ronelda S. Kamfer (Kaapstad, 1981) is een van de belangrijke Zuid-Afrikaanse dichters van dit moment. Zij begon op tienjarige leeftijd met het schrijven van gedichten. Haar grootvader heeft een belangrijke rol gespeeld in haar ontwikkeling als dichter. Hij vertelde haar vele verhalen, vooral over zijn jeugd en de geschiedenis van de kleurlinggemeenschap waartoe hij behoorde. Kamfer schrijft in het Kaaps-Afrikaans dat, anders dan het standaard Afrikaans, een spreektaal is met Engelse woorden en straattaal.

In haar laatste en vierde bundel Chinatown schrijft Kamfer genadeloos direct en overtuigend over een geschiedenis van complexe familieverhoudingen en hoe je een dochter opvoedt in het Zuid-Afrika van nu.

In 2008 verscheen haar eerste bundel Noudat Slapende Honde, die een scherp beeld schetst van leven in armoede. Santenkraam (2012) bevat verhalen in dichtvorm over een vissersdorp dat in het apartheidtijdperk plaats moet maken voor een militair terrein. Mammie (2017) is een even liefdevolle als rauwe ode aan haar moeder en de vrouwen van haar generatie.

In 2012 was ze Writer in residence in Amsterdam en in 2024 keert ze terug. Op Het Grote Gebeuren wordt ze geïnterviewd en krijgt ze volop ruimte om haar recente werk te delen bij de Luistersessies.

Meander Magazine over Chinatown:

Haar taal is ritmisch, ze schrijft geen woord te veel, de beschreven fragmenten zijn beeldend – pijnlijk beeldend vaak – en haar stijl kan bijtend en humoristisch zijn.

Fotograaf: Nathan Traal

Ronelda S. Kamfer