Ga naar de inhoud
Thema

ROSEY KNEW IT 

Bij het samenstellen van het programma lieten we ons in 2023 inspireren door het bijzondere leven en werk van Rosey Pool. Afgelopen winter verscheen van de hand van Lonneke Geerlings de biografie van Rosey Pool: een Nederlands einzelgänger van Joodse komaf, die in haar onstuimige leven spilmomenten in de geschiedenis van dichtbij meemaakte.

Rosey Pool was een bijzonder persoon, die niet alleen bijzondere jaren had meegemaakt, maar ook kampte met zaken die juist in de afgelopen jaren weer meer aandacht kregen: achterstelling vanwege seksuele geaardheid, ras of culturele achtergrond, en een eenzijdige visie op wat literatuur is en kan zijn. Ze schreef in haar leven meer dan 150 publicaties maar werd het bekendst om de bloemlezingen van Afro-Amerikaanse poëzie.

Thema

Rosey was queer in vooroorlogs vrijzinnig Berlijn en in na-oorlogs betuttelend Londen; ze ervoer de onderdrukking van ras als Joodse voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat haar vervolgens dreef om op te komen voor rechten van Afrikaans-Amerikaanse bevolking in het zuiden van de Verenigde Staten in de jaren vijftig en zestig. Ze worstelde om politiek geëngageerde Afrikaans-Amerikaanse poëzie onder de aandacht te brengen van Europese uitgevers en tijdschriften. Daarbij stuitte ze op een tegenstand die lijkt op de tweedeling die lang heeft bestaan tussen spoken word en academischer, hermetischer en de vorm centraal stellende poëzie.

Rosey gaf verder ooit les aan Anne Frank, ontsnapte uit kamp Westerbork, werd dikke vrienden met Langston Hughes en andere Afrikaanse en Afrikaans-Amerikaanse dichters, kende als jurylid een prijs toe aan Nelson Mandela, schreef voor landelijke tijdschriften, was vaak op de Nederlandse radio en televisie te horen en te zien en stierf in eenzaamheid.  

Hoe konden we Rosey Pool vergeten? En wat kunnen we leren van deze enthousiaste, vrijzinnige en eigengereide denker, die zelf goede gedichten schreef, maar vooral veel energie stak in het ondersteunen van anderen? De interesses en worstelingen van Rosey Pool waren een insteek voor verschillende programma’s tijdens Dichters in de Prinsentuin 2023. Bijvoorbeeld het vrijdagavond openingsprogramma.

Bekijk hier een sfeerimpressie!