Ga naar de inhoud

Hanna De Grave Loyson

Hanna De Grave Loyson (2001) schrijft poëzie, occasionele erotica, en lange brieven aan minnaars in het buitenland. Ze studeert Vergelijkende Moderne Letterkunde en filosofie in haar geboortestad Gent, waar ze poëzieavonden organiseert met dichtersvereniging Auw La. Haar poëzie verscheen in Woorden zijn de ogen van de gedachte, een bundeling van de 100 beste gedichten van de Gedichtenwedstrijd 2023, in Kluger Hans, en kreeg de publieksprijs op het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam 2021.

 

hoop dat de taal waarin ik dit schrijf

traag en hoofdschuddend wordt ontcijferd.

Hanna De Grave Loyson