Ga naar de inhoud

Babeth Fonchie Fotchind

Babeth Fonchie Fotchind (1993) stond in 2021, een jaar voordat haar debuut Plooi verscheen, al eens bij ons op het festival. De bundel is een weerslag van haar zoektocht naar identiteit: lesbisch, zwart, vrouw, schrijver en jurist. Die ‘eindeloze identiteit’ die ze verkent en de eisen die aan je gesteld kunnen worden zijn onderwerpen die veelvuldig besproken worden en herkenbaar zijn voor vele mensen. Fonchie Fotcihind werkt momenteel aan een debuutroman en een nieuwe bundel. Door het succes van Plooi, de bundel werd voor de C. Buddingh’-prijs genomineerd, zijn we benieuwd hoe deze ontvangst effect heeft gehad op de thematiek van haar werk.

Uit Plooi:

precieze geboortedatum is tussen
ongeordende bureaucratie, kapotte koffers
en vluchtverhaal kwijtgeraakt

blijkt dat geboortedatum in het land van herkomst
een irrelevant gegeven was, blijkt dat geboortedatum
in het gastland noodzakelijk is om
immigrant in de nieuwe context te kunnen plaatsen

immigrant spreekt vloeiend engels
immigrant heeft een gebrekkig geheugen

 

Fotograaf: Coco Olakunle

Babeth Fonchie Fotchind