Ga naar de inhoud

Wessel Krul, Dirk Hannema – avonturier in het museumwezen


Geboekt in Haren

Ontmoetingskerk

Sterremuurweg 4, Haren

7,-


di, 21 nov. - 20.00


Hannema museumdirecteur   Over kunst en illusie   

Hannema,  museumdirecteur is een biografie van de meest omstreden figuur uit de  twintigste-eeuwse Nederlandse museumgeschiedenis. 

Door zijn dynamische  aankoopbeleid, zijn baanbrekende tentoonstellingen en zijn uitstekende  relaties met een aantal vermogende begunstigers bezorgde Dirk Hannema  (1895-1984) museum Boijmans in Rotterdam een internationale reputatie.  

Maar Hannema was ook de man die zijn tijdgenoten betoverde met de  ‘Vermeer’-imitaties door Han van Meegeren. Tijdens de Duitse bezetting  ontpopte hij zich als een overtuigd nationaalsocialist, die zich in 1943  in het schaduwkabinet van Anton Mussert liet benoemen tot Gemachtigde  voor het Museumwezen.  

Na de oorlog vestigde Hannema zich met zijn privéverzameling in  Overijssel. Met de stichting die hij oprichtte legde hij de basis voor  Museum De Fundatie. Ook toen liet Vermeer hem niet los. Op het laatst  meende hij niet minder dan zes onbekende werken van deze meester te  hebben ontdekt.  

Wat was waarheid en wat zelfbegoocheling in dit leven? 

Hannema,  museumdirecteur werpt een indringend licht op de glorie en de gekte van  de moderne kunstwereld.  

Wessel Krul is emeritus hoogleraar moderne kunst- en cultuurgeschiedenis  aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is auteur van een groot aantal  publicaties over geschiedschrijving, kunst en kunsttheorie uit de  achttiende tot de twintigste eeuw, van Petrus Camper tot Johan Huizinga  en Godfried Hoogewerff, en van het kunstvandalisme tot het Hollandse  landschap. Daarnaast verzorgde hij Nederlandse uitgaven van werk van  Thomas Hobbes, Edmund Burke, G.E. Lessing, J.S. Mill en Arthur Danto.bron: uitgeverij Prometheus