Ga naar de inhoud

Verhalen en orgelmuziek in het middeleeuwse kerkje van Midwolde


Kerk van Midwolde


zo, 12 jun. - 13.30


zo, 12 jun. - 15.30


n het kader van de ‘Open Monumentendag Special’ van het Grootste Museum van Nederland presenteert de kerk van Midwolde het volgende programma:

Wouter van Schie (schrijver van het boek ‘Anna van Ewsum. Haar afkomst, haar leven, haar wereld’) vertelt boeiende verhalen over de link tussen de kerk en de regionaal beroemde bewoners van de Leekster borg Nienoord van weleer. Rinke van der Valle omlijst de verhalen met diverse orgelwerken gespeeld op een bijna 400 jaar oud, maar springlevend, kerkorgel.

U bent van harte welkom bij deze bijzondere dubbelpresentatie, die circa 45 minuten duurt.

Zondag 12 juni van 13.30 – 14.15 en van 15.30 – 16.15     

De mooi gelegen, eenvoudige romaanse dorpskerk van Midwolde is een van de oudste bakstenen kerken in de provincie Groningen. De kerk is gebouwd in het begin van de 13e eeuw, het koor werd rond 1400 recht gesloten en de toren werd in de 15e eeuw op de huidige hoogte gebracht. Na de vestiging van de familie Van Ewsum op hun ‘nieuwe oord’ enkele kilometers verderop, zo rond 1525, werd de kerk de familiekerk van de borgbewoners. Deze familie betaalde in de 17e en 18e eeuw bijna de gehele inventaris, waaronder prachtstukken zoals de herenbank, het orgel, de kansel en het grafmonument voor Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen, zonder meer het topstuk. Bij de restauratie tussen 1911 en 1913 kreeg het koor een nieuwe buitenmuur en werd het aangetaste stenen tongewelf in het schip vervangen door een van hout. Een periode van verval werd daarmee een halt toegeroepen.