Ga naar de inhoud

Maarten van Buuren over ‘Marcus Aurelius en de Stoa’

Maand van de Filosofie


Boomker Boeken

Boomker Boeken

Raadhuisplein 7, Haren


do, 06 apr. - 19.30


April Maand van de Filosofie – Maarten van Buuren over zijn recente vertaling van Pierre Hadot’s Marcus Aurelius en de Stoa

Marcus Aurelius, keizer van het Romeinse Rijk in de tweede eeuw na  Christus, maakte persoonlijke aantekeningen waarin hij zichzelf  aanspoorde tot het juiste handelen. Het is een wonder dat zijn  Aansporingen bewaard zijn gebleven. Marcus ontleende de richtlijnen voor  juist handelen aan de filosofie van de Stoa. Hij had ze geleerd van Epictetus, de grote stoïsche filosoof uit het begin van de tweede eeuw. In dit boek legt Pierre Hadot, de onbetwiste autoriteit op het gebied  van Stoa en Marcus Aurelius, uit dat de Aansporingen variaties zijn op  de stoïsche leer van de drie disciplines van oordeel, begeerte en  handelen. Daarom kan dit boek gelezen worden als een inleiding in de Aansporingen en de klassieke Stoa in het algemeen.

Maarten van Buuren studeerde ooit Nederlands en Frans aan de RUG en is emeritus hoogleraar Moderne letterkunde en vertaalde vooral veel Franse boeken. Ook is hij een groot kenner van het werk van Spinoza, over wie hij onder meer De essentie van Spinoza schreef. Begin vorig jaar verscheen van zijn hand De gek als medemens. Hierin staat de vraag Wat maakt ons mens? centraal. Volgens Van Buuren is  het antwoord te vinden in de waanzin. Als een lachspiegel toont de waanzin wat er gebeurt als de fundamenten onder het menszijn wegvallen.