Ga naar de inhoud

Hoe bestrijd je de leescrisis

Met Marie-José Klaver en Theo Witte


Forum Groningen

Forum

Nieuwe Markt 1, Groningen

12,50


ma, 18 mrt. - 20.00


We kunnen steeds slechter lezen. Een avond over de oorzaken en gevolgen van de afnemende leesvaardigheid en de mogelijke oplossingen om het tij te keren. 

Een derde van de Nederlandse scholieren dreigt laaggeletterd het onderwijs te verlaten. In Europa bungelt Nederland onderaan als het gaat om leesvaardigheid. Wie minder leest heeft minder kennis en wie niet goed kan lezen loopt de kans om af te haken in de toch al complexe en snelle samenleving. Wat zijn de risico’s van de achteruitgang in lezen in het dagelijks leven en voor een democratie? 

We bespreken met docent en onderzoeker Marie-José Klaver en vakdidacticus Theo Witte de oorzaken van ontlezing in Nederland. We kijken naar de rol van het onderwijs en digitalisering en uiteraard ook naar de mogelijke oplossingen. Wat kunnen we leren van anderen landen, scholen en methodes die wel goed presteren?  

Host van de avond is Jelte Posthumus, docent geschiedenis en gespreksleider.