Ga naar de inhoud

Heren van de thee. Een lezing over de succesvolle Indische roman van Hella S. Haasse.

Lezingenreeks over slavernijverleden van Groningen


Biblionet Groningen & Museum aan de A

Bibliotheek

Gorecht-Oost 157, Hoogezand

0,-


di, 30 aug. - 19.30


In het Theemuseum van De Theefabriek is momenteel de tentoonstelling ‘Heren van de thee’ te zien. Deze tentoonstelling is gebaseerd op de succesvolle Indische roman van Hella S. Haasse.

Hella S. Haasse schetst in haar koloniale roman een romantisch beeld van de theeplanters in Nederlands-Indië eind 19e eeuw. Tijdens de lezing neemt conservator Marloes Bodewes-Bos van De Theefabriek u mee in deze wereld.

Door vergelijking van de roman met de bronnen waar deze op is gebaseerd blijkt dat koloniale nostalgie een belangrijke rol speelde in de familiegeschiedenis van de Kerkhovens én de roman. Wijnt van Asselt zet uiteen wat deze nostalgie inhoudt en hoezeer Haasse het materiaal heeft bewerkt en aangepast voor ‘Heren van de thee’. Welke uitwerking heeft deze bewerking gehad op hoe Nederlands-Indië in Nederland wordt herinnerd?

Marloes Bodewes-Bos is als conservator werkzaam in het theemuseum van De Theefabriek. De roman ‘Heren van de thee’ berust op archiefmateriaal van de nazaten van de hoofdpersonen. Aan de literaire bewerking van dit omvangrijke materiaal besteedde Hella S. Haasse ongeveer zeven jaar, waarvan drie jaar volledig. Marloes Bodewes-Bos heeft de weg van Haasse in omgekeerde richting afgelegd. Voor de tentoonstelling zocht zij in dezelfde archieven naar de bronnen waar Haasse haar roman op heeft gebaseerd.

Wijnt van Asselt heeft voor haar masterscriptie Cultuurwetenschappen onderzoek gedaan naar de dynamiek tussen de herinneringscultuur en de koloniale geschiedenis van de plantersfamilie Kerkhoven op Java. Zij is werkzaam bij de Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht cs.

Biblionet Groningen & Museum aan de A (opvolger van het Noordelijk Scheepvaartmuseum) organiseren van juli tot en met december 2022 een lezingenreeks over het (Groninger) slavernijverleden.

De lezingenreeks belicht het slavernijverleden vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld vanuit sociaal-maatschappelijk, culinair en muzikaal perspectief. De thematiek sluit aan bij de tentoonstelling Slavernij. En de Groningers? van Museum aan de A en bij de tentoonstelling De West in Oost-Groningen in de bibliotheek van Hoogezand.

Van juli t/m december 2022 zal er iedere maand één lezing worden georganiseerd in verschillende bibliotheken in de provincie Groningen. Kun je er niet bij zijn? Geen probleem: de lezingen worden gelivestreamd.

Praktische info

Programma:

19:00 inloop

19:30 lezing

20:30 vragen en gesprek