Ga naar de inhoud

Goffe Jensma – Het Oera Linda-boek: is er leven na Piet Paaltjens?


Sociëteit de Harmonie

Sociëteit de Harmonie

Kreupelstraat 10, Groningen


za, 09 dec. - 16.00


Goffe Jensma, oud-hoogleraar Fries aan de Universiteiten van Amsterdam en Groningen, schreef in 2004 een proefschrift over het Oera Linda-boek: De gemaskerde god. François HaverSchmidt en het Oera Linda-boek. Volgens deze beruchte, zogenaamd Oudfriese tekst brachten de Friezen ooit in een ver verleden een ideale maatschappij tot stand die kan gelden als de bakermat van alle verdere Europese en wereldbeschaving. Jensma liet indertijd zien hoe het boek zich het best laat lezen als een werk van de jonge dominee-dichter François HaverSchmidt alias Piet Paaltjens. 
Vandaag gaat Jensma in op de vraag wat er in de twintig jaren sinds het verschijnen van zijn boek aan nieuwe feiten voor het licht is gekomen. Zouden de films over Indiana Jones ooit zijn gemaakt zonder Oera Linda-boek? En wat te denken van de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne?

Zaterdag 9 december, aanvang 16u

Opgeven voor dit Uurtje Cultuurtje graag via lezing@societeitdeharmonie.nl