Ga naar de inhoud

Boekpresentatie Jean Pierre Rawie ‘Een luchtbel in een vluchtige rivier’


Sociëteit de Harmonie en Godert Walter

Sociëteit de Harmonie

Kreupelstraat 10, Groningen


ma, 05 jul. - 19.30


Op maandag 5 juli, om 19.30 uur  zal Anne Bergsma Jean Pierre Rawie interviewen naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek Een luchtbel in een vluchtige rivier
Erwin de Vries van boekhandel Godert Walter daarover in de Volkskrant van 6 mei jongstleden: ‘Een luchtbel in een vluchtige rivier bevat gedichten die Rawie heeft vertaald. Het is een troostrijk boek dat je aan de hand neemt door de tijd van de hoge Middeleeuwen tot het einde van de vorige eeuw. Van Spanje, Engeland, Portugal, Italië tot Rusland. Hij heeft de gedichten daarnaast van commentaar voorzien in puntige essays. Zo stelt Rawie dat de kunst van het vertalen is dat je het ook weer niet mooier maakt dan het origineel. Ik moest tijdens het lezen regelmatig grinniken.’

Het boek

In weerwil van de opinion chic dat poëzie onvertaalbaar zou zijn, gelooft Jean Pierre Rawie dat elk gedicht te vertalen is, al duurt het soms lang vóór gedicht en vertaler elkaar vinden. Dat is niet erg: een gedicht heeft de tijd. Al vele decennia vertaalt Rawie even geestdriftig als begenadigd gedichten uit vroeger tijden, waarbij hij slechts één regel in acht neemt, die van Dante Gabriel Rossetti: a good poem should not be turned into a bad one. In Een luchtbel in een vluchtige rivier heeft Rawie, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, voor het eerst een groot aantal van zijn vertalingen verzameld en voorzien van uitgebreide toelichtingen. Daarbij laat hij alles ter sprake komen wat hij relevant acht. Dat kan de omstandigheden betreffen waaronder de vertaling is ontstaan, maar ook weetjes over de oorspronkelijke dichter en de tijd waarin hij leefde, of over de vorm van het gedicht. Een luchtbel in een vluchtige rivier is een even belangwekkende als onmisbare bundel voor de echte poëzieliefhebber.

De schrijver

Jean Pierre Rawie (Scheveningen, 1951) is een van de meest geliefde dichters van Nederland. Zijn bundel Onmogelijk geluk behoort tot de succesvolste dichtbundels aller tijden. Rawie ontving in 2008 de Charlotte Köhler Prijs voor zijn gehele oeuvre. Zijn laatste dichtbundel is Handschrift.
Over De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag: ‘Werd Rawie eind jaren tachtig al melancholischer, minder ironisch, en maakte zijn studentikoze toon plaats voor een gestileerdere behandeling van zijn thema, deze bundel klinkt nog doorleefder. De perfectie waarmee hij zijn regels op maat snijdt, met nergens een lus of een knoopje of een rijm dat knelt, dwingt bewondering af.’ TROUW
‘Rawie is het levende bewijs dat een dichter het beste zijn eigen goddelijke gang kan gaan, zonder zich iets aan te trekken van anderen, de literaire kritiek voorop.’ ELSEVIER

Boekhandel Godert Walter zal in de Harmonie aanwezig met een boekentafel en Jean Pierre Rawie zal aansluitend signeren.