Ga naar de inhoud

William Letford

William Letford komt naar Dichters in de Prinsentuin om met zijn Schotse tongval prachtige gedichten voor te dragen. Hij schrijft persoonlijke gedichten over familie, over geschiedenis en over zijn werk als dakdekker. Op het festival is hij onder andere te horen op het podium in de Chinese Tuin, in de Keltische tuinen (hoe toepasselijk) en ook gaat hij in gesprek met collega-dichter Tsead Bruinja.

Letford publiceerde zijn eerste dichtbundel terwijl hij als dakdekker werkte. Sindsdien is zijn werk verfilmd, geprojecteerd op gebouwen, uitgehouwen in monumenten, aangepast voor het toneel, op de huid geschreven, over de radio uitgezonden, uitgevoerd door orkesten en vertaald in het Frans, Duits, Lets, Slowaaks, Arabisch, en Spaans.

Hij heeft geholpen bij het herstel van een middeleeuws dorp in de bergen van Noord-Italië, heeft Engelse les gegeven in Japan, heeft met zijn blote handen gevist in Indonesië, is uitgenodigd om op te treden in Irak, Zuid-Korea, Libanon, Australië, Duitsland, India, Palestina en nog veel meer landen.

Nooit tevreden is hij momenteel bezig met het maken van poëzie-installaties die het publiek bij toeval kan ontdekken, want als je zijn poëzie niet kunt vinden, zullen zijn gedichten jou vinden.

Via deze link kun je een voorproefje op zijn voordracht nemen.

 


 

William Letford will recite beautiful poems with his Scottish accent. He writes personal poems about family, about history and about his work as a roofer. At the festival he can be heard on stage in the Chinese Garden, in the Celtic Gardens (how appropriate) and he also talks with fellow poet Tsead Bruinja.

Letford published his first collection of poetry while working as a roofer. Since then, his work has been adapted into film, projected onto buildings, carved into monuments, adapted for the stage, written onto skin, cast out over the radio, performed by orchestras and translated into French, German, Latvian, Slovakian, Arabic, and Spanish.

He has helped restore a medieval village in the mountains of Northern Italy, taught English in Japan, fished with his bare hands in Indonesia, been invited to perform in Iraq, South Korea, Lebanon, Australia, Germany, India, Palestine, and many more countries.

Never satisfied he is currently creating poetry installations for the public to discover by chance because if you can’t find his poetry – his poems will find you.

You can get a taste of his poems via this link.

William Letford