Ga naar de inhoud

Maaike Rijntjes

Maaike Rijntjes (1997, die/hen/zij) is dichter, schrijver, chaoot, en als filosofe onzeker over hoe deze woorden op de werkelijkheid passen. Die komt uit Zwolle, doet nu een researchmaster social and political philosophy in Nijmegen en woonde daarvoor vier jaar in Groningen (stiekem nog steeds diens lievelingsliteratuurstad). Die schrijft poëtische essays, filosofische kinderverhalen en vooral essayistische poëzie, waarmee die tweemaal in de finale van Write Now! belandde. Diens werk verscheen o.a. in De Optimist, iFilosofie en Het Liegend Konijn. Hen is zelf enthousiast redactielid bij Literair Magazine Op Ruwe Planken.

Fotograaf: Anne Giesen

 

Maaike Rijntjes