Ga naar de inhoud

Non-fictie: Ontaard land

De jury zei het volgende over dit boek (zie ook het volledige juryrapport):

Ineke Noordhoff geeft de gevolgen van de aardgaswinning en eerder gewroet in de Groningse bodem een gezicht: in Ontaard land vertelt zij het verhaal van Henk Tienkamp die een jarenlange strijd met de overheid heeft gevoerd om de aardbevingsschade aan zijn droomhuis vergoed te krijgen. Noordhoff weet knap de liefde voor een landschap te verweven met de juist liefdeloze manier waarop regenten en bedrijven met dat landschap en de mensen die er wonen omgaan.

Er zijn de laatste jaren veel boeken over de problematiek in Groningen geschreven. Het ene verhaal is nog schrijnender en ontluisterender dan het andere. Al die publicaties zijn de moeite van het lezen waard. Noordhoff is er naar oordeel van de jury juist in geslaagd niet alleen het leed van de bewoners voor het voetlicht te brengen, maar ook de onttakeling van een uniek cultuurhistorisch landschap te beschrijven. Daarmee is er niet alleen de stem Henk Tienkamp te horen, maar laat ze ook de wierden, kanalen, kerken en boerderijen spreken.

Ontaard land is naar oordeel van de jury een gedegen en relevant boek dat zowel schuurt en frustreert als een sprankje hoop voor de toekomst biedt.

De uiteindelijke winnaar in de categorie non-fictie is geworden: Wierdenlandschap van Ben Westerink.

Non-fictie: Ontaard land